Belinka Fentin i Belocid proizvodi za sanaciju drvenih površina


Ako se koristi drvo koje je već napadnuto nametnicima ili ako nije dobro zaštićeno, odnosno ako se na njemu radi slabe konstrukcijske zaštite zadržava voda i ako zaštita nije redovito obnavljana, stvoreni su pogodni uvjeti za razvoj drvnih nametnika.

Najčešće su to drvne gljivice, koje se pojavljuju radi vlaženja drva ili drvni insekti. Nametnici najčešće napadaju leđne strane zidnih ili podnih obloga odnosno drvo krovne konstrukcije. Da je drvo napadnuto insektima, prepoznaje se po rupicama u drvu, po naslagama izgrizenog drva, a ponekad se čak i čuje zvuk.


U starim drvenim građevinama zaraze crvotočinama uglavnom nema ili je vrlo slaba za razliku od novih objekata. Razloga je više: kuće su se gradile od čvršćeg i trajnijeg hrastovog drva, drvo za gradnju sjeklo se zimi i drvo se sušilo prirodno a danas umjetno.

Za uspješnu zaštitu već napadnutog drva najprije moramo prepoznati vrstu nametnika i opseg napadnute površine. Zatim treba izabrati sredstvo, koje se koristi za uništavanje drvnih nametnika. Sredstva prodiru duboko u drvo i uništavaju drvne nametnike. A kada se drvo premaže još i jednim od dekorativnih premaza, koji su ujedno zaštita od klimatskih utjacaja i ne sadržavaju biocide, stvara se prepreka na drvu i time se sprječava doticaj korisnika s onim dijelom drva u kojem se nalaze biocidi. Tako postižemo da biocidi djeluju tamo gdje su potrebni.


Radove treba izvoditi na otvorenome ili u dobro zračenim prostorijama. Rad sa sredstvima koja su namijenjena sanaciji već napadnutoga drva ne preporučujemo u stambenim prostorijama.

Za uništavanje drvnih nametnika Belinka je razvila posebna sredstva koja sadržavaju biocide - Fentin i Belocid.Fentin je djelotvorno sredstvo za uništavanje insekata u stolariji, antikvitetima, različitim drvenim predmetima i parketu, kada ga insekti napadnu u manjem opsegu. Fentin je tekuće bezbojno sredstvo, proizvedeno na osnovi organskih otapala i biocida, koji garantira djelotvornost. Pri radu treba koristiti zaštitne rukavice i naočale te poštivati sva upozorenja na ambalaži.

  • Tekuće sredstvo u obliku aerosola;

  • Učinkovito uništava drvne insekte;

  • Sadržava biocid.

Fentin po učinkovitosti u potpunosti odgovara zahtjevima europskih standarada: EN 1390. Prije uporabe protresite. Nastavkom na ambalaži sredstvo ubrizgajte u rupice koje su napravili drvni nametnici. Ako ih je puno, sredstvo ubrizgajte u 5 do 10 rupica na dm2. Ubrizgavajte više puta u razmaku od nekoliko dana ili tjedana. Ako rupica nema dovoljno, možete na leđnoj strani izbušiti dodatne i u njih ubrizgati Fentin. Nakon zadnjeg ubrizgavanja rupice začepite kitom ili voskom. Sredstvo prodire duboko u drvo i hlapi dva do tri tjedna pa se u tom razdoblju može osjetiti miris otapala.


Fentin sadrži kontaktni i želučani insekticid koji djeluje na sve razvojne faze insekata. Stvara sloj zaštitnog drva koje je otrovno za insekte. Dubina prodiranja Fentina u drvo ovisi o vrsti drva i načina upotrebe. Insekti dolaze u kontakt sa sredstvom za vrijeme slijetanja, u sustavima rovova ili za vrijeme izlijetanja, odnosno dubljenja otvora za izlijetanje. Korištenje Fentina se ne preporučuje u stambenim prostorima.

Nakon zaštite s Fentinom, drvene je predmete u stambenim prostorima potrebno dodatno zaštiti s jednim od površinskih premaza koji ne sadrže biocide. Tako sprječavate migraciju biocida u kućansku prašinu koja se sakuplja na predmetu, a istovremeno postižete zatvaranje biocida u drvu i onemogućavate nepotreban dodir s zatrovanom površinom predmeta. Kod zaštite antikviteta najprije se posavjetujte s restauratorima.


Sastav: insekticid, plin za izbacivanje aerosola propan-butan i organska otapala. Nanošenje: ubrizgajte 2 do 3 puta u razmaku od nekoliko dana ili kistom na stražnjoj strani. Potrošnja: 0,3 - 0,4 l na m2. Sušenje: do 7 dana, ovisno o ubrizganoj količini.


Ako je drvo napadnuto u većem opsegu ili je zaraženo gljivicama koje uzrokuju truljenje, predlažemo korištenje Belocida Plus.Belocid Plus bezbojno je tekuće sredstvo, izrađeno na osnovi vode i najsuvremenijih biocida koje učinkovito odstranjuje štetočine.

  • Sanacija već napadnutog drva;

  • Uništava gljivice truljenja i insekte;

  • Djeluje preventivno.

Unutar drva djeluje represivno i preventivno, jer stvara zaštitni sloj za insekte i gljivice. Uporabu Belocida Plus preporučujemo i u slučaju kada drvo dugo nije bilo obnovljeno te je površinski premaz pretrpio veliku štetu, tako da je površina drva vidljiva. U takvim slučajevima je moguće, da je drvo već okuženo, a da to nismo opazili, zato je preporučljivo da ga prije uporabe lazure premažemo Belocidom Plus. Pri radu treba koristiti zaštitnu odjeću, rukavice i naočale, a u zatvorenom prostoru treba osigurati zračenje.


Belocid Plus suvremeno je sredstvo za kurativnu zaštitu drva od insekata i gljivica, proizvedeno na osnovi vode. Kemijski štiti drvo od bioloških štetočina. Sredstvo se upije u drvo i stvara sloj zaštitnog drva koje je otrovno za insekte. Korištenje Belocida Plus se ne preporučuje u stambenim prostorima.

Sastav: biocidi, voda i aditivi. Nanošenje: kistom, uronjavanjem ili polijevanjem. Potrošnja: 1 L za 3 - 5 m2 drva (ovisno o stupnju napadnutosti drva). Sušenje: 3 do 6 dana.


Prije korištenja promiješajte. Nanosite s kistom, natapanjem ili močenjem. Vrijeme sušenja Belocida Plus ovisno je o vrsti, temperaturi i vlazi drva, o vlazi zraka te količini upotrjebljenog sredstva. Kod dugotrajnog natapanja ili injektiranja u otvore na drvu, Belocid Plus prodire duboko u drvo, tako da sušenje može trajati i dva do tri tjedna. Pokrivne premaze na površinu nanesite tek nakon potpunog sušenja. Kad Belocid Plus nanosite samo površinski, sve lazurne premaze možete nanijeti nakon 24 sata. Belocid Plus po učinkovitosti u potpunosti odgovara zahtjevima europskih standarada: EN 113, EN 152-1, EN 118, EN 46, EN 370 i EN 1390.

Ako su drvo napali insekti iz reda kornjaša, što je primjetljivo po ovalnim otvorima promjera 8 do 10 mm, potrebno je jako načete dijelova drva odsjeći, odstraniti i zapaliti. Obrezan dio očistite sa čeličnom četkom i usisavačem za prah te premažite s Belocidom Plus. Zaštitite i na prvi pogled još nenačete susjedne drvene elemente. Ako su drvo napali drugi, manji insekti, najčešće ga nije moguće obrezati zato što su kanali ličinki prepleteni po cijelom presjeku drva. U takvom je slučaju potrebo drvo temeljito natopiti Belocidom Plus.


Kod nas najviše štete na drvenim građevinama, građevinskom drvu, drvenim podnim oblogama, drvenim nosivim konstrukcijama i namještaju izazivaju ličinke insekata iz obitelji strizibuba (Cerabycidae), kuckara oklopljenih glava (Anobidae) i parketara (Lyctidae).


Na slijedećoj fotografiji možete vidjeti fumigaciju župne crkve sv. Blaža u Vodnjanu. Pregledom crkve je ustanovljeno kako je sve ono što je drveno zaraženo crvotočinom, a najviše korske klupe koje su najstarije, najdragocjenije i nalaze se u dijelu crkve koja se najmanje provjetrava.

Ukoliko imate veliki problem s crvotočinama, potrebno je angažirati profesionalnu tvrtku koja može provesti postupak fumigacije. Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) plinom, odnosno vrlo opasnim kemikalijama. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene tvrtke s educiranim i tehnički osposobljenim kadrovima. Fumigacija se provodi u zatvorenom prostoru uz obvezatnu hermetizaciju kako u tijeku ekspozicije ne bi došlo do gubitka plina iz tretiranog prostora. Fumigacija se može provoditi i pod plastičnim plino - nepropusnim folijama u ili izvan objekta.


Ako planirate kupiti staru drvenu kuću, povjerite pregled drvenarije nekoj specijaliziranoj tvrtki. Za popravke ili izradu konstrukcija kupujte drvo koje se sredstvom za zaštitu drva natapa još u pilani.


Autor: Alen Karlović, dipl. ing. građ.

Milk Paint Boutique

European centre of excellence for milk paint

Konsiteo Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London WC2H 9JQ, Great Britain, UK
VAT ID: GB 226 792 289, HR 99 353 656 457

Director: Alen Karlovic, Civil Engineer

Made with ♡ in Covent Garden, London & Rijeka, Croatia

We use only Google analytics cookies

Privacy policy and tasty cookies

A store with kindness ™