Cornish Milk Mineral PaintCornish mliječna i mineralna akrilna boja dostupna je u Engleskoj. Koja je razlika između mliječne, kredne i mineralne boje? Mliječna boja je u prahu i 100% ekološka. Ne sadrži akrilnu bazu niti kemijske sastojke. Kredne i mineralne boje su akrilne boje i isto su odlične jer svaka boja ima svog kupca. Mi u ponudi imamo isključivo mliječne boje jer obožavamo eko proizvode koji nisu štetni za odrasle i djecu :)
Milk Paint Boutique

European centre of excellence for milk paint

  • milk paint facebook

Konsiteo Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London WC2H 9JQ, Great Britain, UK
VAT ID: GB 226 792 289, HR 99 353 656 457

Director: Alen Karlovic, Civil Engineer

Made with ♡ in Covent Garden, London & Rijeka, Croatia

We use only Google analytics cookies

Privacy policy and tasty cookies

A store with kindness ™