Kewazo - automatizirani sustav za pomoć pri sastavljanju skeleKewazo sustav osigurava moderan i siguran transport dijelova skele. Rješenje se odnosi na nedostatak osoblja i smanjuje troškove montaže za najmanje 30%. Trenutno se više od 80% vremena potroši na transport dijelova skele pri montaži. Robotski sustav Kewazo automatski donosi dijelove skele točno u određeno vrijeme i na točno određeno mjesto. Kewazo sustav može se koristiti i pri montaži krovišta, izradi termo izolacije na fasadi, montaži solarnih panela, rekonstrukciji i sl.


Autor: Alen Karlović, dipl. ing. građ.

Milk Paint Boutique

European centre of excellence for milk paint

  • milk paint facebook

Konsiteo Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London WC2H 9JQ, Great Britain, UK
VAT ID: GB 226 792 289, HR 99 353 656 457

Director: Alen Karlovic, Civil Engineer

Made with ♡ in Covent Garden, London & Rijeka, Croatia

We use only Google analytics cookies

Privacy policy and tasty cookies

A store with kindness ™