Samoborka Aquapol boja za kupaonice i ostale vlažne prostorije


Samoborka Aquapol unutarnja je zidna i stropna boja namijenjena za ličenje u vlažnim prostorijama kao što su kupaonice i kuhinje. U tim prostorijama dolazi do povećanja vlažnosti te raste mogućnost stvaranja plijesni. Aquapol je bijela viskozna masa koja se sastoji od polimernih veziva, punila, pigmenata, aditiva i biocida. Primjenjuje se na podlogama kao što su vapneno cementne podložne žbuke, gips vapnene podložne žbuke, mase za izravnavanje i gips kartonske ploče.


Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe i nesmrznute. Starost podložnih žbuka mora biti najmanje 3 - 4 tjedna. Starost masa za izravnavanje mora biti najmanje 14 dana. Gips kartonske, nove i nejednoliko upojne podloge obavezno impregnirati 4 - 6 sati prije nanošenja Aquapola. Sa starih premaza potrebno je odstraniti sve slabodržeće dijelove. Prije ličenja plijesnima zaraženih zidova i stropova, potrebno je provesti sanaciju zaraženih površina.

Za prvi premaz, Aquapol je potrebno razrijediti s 10% vode a za drugi premaz s 5% - 10% vode. Potrošnja iznosi 0.25 L/m2 za 2 premaza. Sadržaj hlapljivih organskih spojeva: HOS: A(a), 30g/L; AQUAPOL sadrži max. 10g/L EUH 208. Sadrži 2-n-oktil-4-izotiazolin-3-on i smjesu 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3- ona (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.


Autor: Alen Karlović, dipl. ing. građ.

Milk Paint Boutique

European centre of excellence for milk paint

Konsiteo Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London WC2H 9JQ, Great Britain, UK
VAT ID: GB 226 792 289, HR 99 353 656 457

Director: Alen Karlovic, Civil Engineer

Made with ♡ in Covent Garden, London & Rijeka, Croatia

We use only Google analytics cookies

Privacy policy and tasty cookies

A store with kindness ™