Sindrom drvnog zaštitnog sredstva i sindrom bolesne zgrade


Holzschutzmittel sindrom


Označuje onu skupinu simptoma koji se razvijaju zbog otrovanja sredstvima za zaštitu drveta bilo kod direktnog kontakta (koža i sluznice) ili zbog isparavanja. Naziva se još i Malerkrankheit (bolest ličilaca) kao i Fertighaussyndrom (bolest montažnih kućica).


Sredstva za zaštitu drveta - mješavine i emulzije su različitih tvari. Tako npr. sredstva za zaštitu drveta koja su topiva u vodi predstavljaju anorganske mješavine soli koje sadrže bakar, arsen, krom, silicij, fluor i sl., dok su ona topiva u uljima sastavljena od katranskih kao i sirovih ulja, te rastvarača organskih insekticida i fungicida: PCP - pentaklorfenol, PCB - poliklorirani bifenili: DDT, HCH - lindan; endosulfan, tetraklorfenol, karbendazim itd.


Sredstva za zaštitu drveta mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi kao i okoliš. Kod ljudi se zdravstveni rizik javlja pri izravnom kožnom kontaktu ili tijekom prerade zaštićenog drveta kao i isparavanja biocidnih dijelova sredstava u unutrašnjosti zatvorenih prostorija. Najveća oštećenja nastaju unutar šest godina od ekspozicije. Glavni put unosa je disajni put, a simptomi se često javljaju u vidu pečenja u očima, kožnog svrbeža i želučano-crijevnih smetnji, koji su povezani s glavoboljom, vrtoglavicom, smetnjama u govoru.

Mogu se javiti polineuropatija, tremor, simptomi Parkinsonove bolesti. Česti su i psihijatrijski ispadi kao depresija, agresivnost, zaboravnost i smetnje u spavanju.


Sindrom bolesne zgrade


Uvijek se iznova susrećemo s pojavom simptoma ili osjećaja bolesti prilikom naseljavanja novog prostora, bilo da se radi o prostoru za stanovanje, radnom prostoru ili prostoru za slobodno vrijeme.


Simptomi koji se pri tome mogu javiti obuhvaćaju smanjenje radne sposobnosti, slabost koncentracije, osjećaj umora i slabosti, kao i psihičke promjene. Razlog ovih promjena može se nalaziti u prisutnosti određenih tvari u našoj okolini koje se nagomilavaju upravo u novoizgrađenim ili novo-pregrađenim prostorima.


Ove tegobe kao i simptomi bolesti koji se mogu javiti označeni su pojmom Sick-Building sindrom ili Sindrom bolesne zgrade.

Rani simptomi: osjećaj umora, opća slabost, slabost koncentracije, glavobolja, nadražaj sluznica, promuklost, kašalj, gubitak zraka, alergijske reakcije. Ukoliko se više ili svi simptomi javljaju u jednom određenom prostoru ili jednom određenom građevinskom objektu, postoji osnovana sumnja na Sindrom bolesne zgrade.

Razlozi za nastanak navedenih zdravstvenih tegoba su prisutnost i akumulacija određenih toksičnih tvari unutar određenog prostora odnosno objekta. Najčešće se radi o slijedećim tvarima: formaldehid, PCB, dioksini i furani, azbest, teški metali: živa, olovo, kadmij, vinilklorid, stirol, benzol, lindan i drugi pesticidi.

Najčešći izvori toksičnih tvari su:

  • šperploče i iverica: formaldehid, fenol, izocijanat

  • sredstva za zaštitu drveta: etilparation

  • tapisoni: butadien, kloroform, klorbenzol, ksilol, stirol, vinilklorid, tetraklorvodik

  • ljepila: butadien, dimetilformamid, fenol, benzol, kloroform

  • umjetne smole: anilin, akrilnitril, butadien, etilbenzol, stirol, vinilacetat

  • boje i tapete: akrilnitril, anilin, benzol, izobutanol, toluol


Izvor: Poliklinika Harni, dr. Vesna Harni

Milk Paint Boutique

European centre of excellence for milk paint

  • milk paint facebook
  • milk paint instagram
  • milk paint pinterest

Konsiteo Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London WC2H 9JQ, Great Britain, UK
VAT ID: GB 226 792 289, HR 99 353 656 457

Director: Alen Karlovic, Civil Engineer

Made with ♡ in Covent Garden, London & Rijeka, Croatia

We use only Google and Facebook analytics cookies

Privacy policy and tasty cookies

A store with kindness ™